WebQuest

EDIFICACIÓ SOSTENIBLE, ENERGIES RENOVABLES i L'EDIFICACIÓ

Welcome

20180124101632yVuBe.jpg

Welcome: EDIFICACIÓ SOSTENIBLE, ENERGIES RENOVABLES i L'EDIFICACIÓ
Descripci: Aquesta Webquesta s'organitza en el Cicle Formatiu de Grau Superior Projectes de Edificació, dins de Disseny i construcció d'edificis. És un tema transversal donant resposta pedagògica a les demandes que rep la institució educativa respecte d'aquells problemes que preocupen a la societat, com és el medi ambient. En la webquesta que he dissenyat plantejo als alumnes que realitzen una investigació i una posterior reflexió sobre els diferents tipus d'energia que s'utilitzen en el sector de la construcció i les seves conseqüències i les seves alternatives. Tractarem de com l'Energia obtinguda a partir de fonts inesgotables o que es poden renovar, i la seua utilitat en l'edificació.
Curs: 6-8
Currculum: Professional Skills
Paraules Claus: Construcció; Edificació; energia renovable; naturalesa; medi ambient
Author(s): Julián López Crispín

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=371564
WebQuest Hits: 1,335
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.